สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน จ.หนองคาย

Posted: กุมภาพันธ์ 26, 2012 by kunnakon in Uncategorized
พระธาตุหนองคาย หรือ พระธาตุกลางน้ำ

เดิมชื่อพระธาตุหล้าหนอง เป็นพระธาตุที่หักพังอยู่กลางลำน้ำโขง ห่างจากชายฝั่งปัจจุบันประมาณ 180 เมตร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุฝ่าพระบาทเก้าพระองค์ตามตำนานอุรังคธาตุ (พระพนม) จากการสำรวจใต้น้ำของหน่วยโบราณคดีภาค 7 พบว่าองค์พระธาตุมีฐานกว้างด้านละ 17.2 เมตร ย่อมุมที่ฐาน และมีความสูงประมาณ 28.5 เมตร หักออกเป็น 3 ท่อน สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 20–22 เนื่องจากมีรูปร่างคล้ายพระธาตุบังพวนมากที่สุด หนังสือประชุมพงศาวดารภาค 70 บันทึกไว้ว่า “พระธาตุเมืองหนองคายได้เพ (พัง) เมื่อวันขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ปีพุทธศักราช 2390” และตลิ่งได้ถูกน้ำเซาะจนมองเห็นพระธาตุอยู่เกือบกึ่งกลางลำน้ำโขงในปัจจุบัน


พระธาตุหล้าหนองยังคงเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคาย ชาวบ้านได้จัดงานประเพณีเกี่ยวกับพระธาตุทุกปี นอกจากนี้ทางจังหวัดหนองคายได้ก่อสร้างพระธาตุหล้าหนององค์จำลองสูง 15 เมตรขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงอยู่ภายใน

พระธาตุหล้าหนองกลางน้ำโขง ประวัติ เป็นพระเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานที่วัดพระธาตุ อ.เมืองหนองคาย สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20 โดยมีพระอรหันต์แห่งเมืองหนองคาย ๕ องค์ เดินทางไปขอพระบรมสารีริกธาตุกับพระมหากัสสปเถระ ที่กรุงราชคฤห์ ประเทศอินเดีย แล้วอัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในพระอุโมงค์พระธาตุหล้าหนอง ลุถึงปี พ.ศ.๒๑๐๙ พระไชยเชษฐาธิราช ได้สร้างพระมหาเจดีย์

 พระธาตุหนองคายหรือพระธาตุกลางน้ำ พระธาตุหล้าหนองยังคงเป็นที่เคารพสักการะของชาวหนองคาย ชาวบ้านได้จัดงานประเพณีเกี่ยวกับพระธาตุทุกปี คือบุญบั้งไฟเดือนหก และงานประเพณีบุญแข่งเรือออกพรรษา มีเรือบริการชมพระธาตุหล้าหนองใกล้ๆ หรือไปสักการะพระธาตุ คนละ 20 บาท

พระธาตุหล้าหนององค์จำลอง ทางจังหวัดหนองคายได้ก่อสร้างพระธาตุหล้าหนององค์จำลองสูง 15 เมตรขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง โดยบรรจุชิ้นส่วนพระธาตุองค์จริงอยู่ภายใน

                                               อ้างอิง

http://touronthai.com/gallery/placeview.php?place_id=58000021

                                    คุณกร    พรภักดี   Post

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s