สถานที่ท่องเที่ยวภาคอีสาน จ.อุดรธานี

Posted: กุมภาพันธ์ 26, 2012 by kunnakon in Uncategorized
ศาลเจ้าปู่ – ย่า

ประวัติความเป็นมาของศาลเจ้าปู่ – ย่า ยังไม่สามารถหาหลักฐานในระยะก่อตั้งเริ่มแรกที่เป็นข้อมูลสรุปอย่างชัดเจนได้ เพียงแต่อาศัยการบอกเล่าของกลุ่มพ่อค้าชาวจีนรุ่นเก่าที่เล่าสืบมาว่า ประมาณปี พ.ศ. 2488 กลุ่มพ่อค้าชาวจีนในจังหวัดอุดรธานีได้อัญเชิญผงธูปที่เรียกกันว่า “ผงมงคล ” หรือ “ผงอิทธิเจ ” แห่งองค์เทพเจ้าปู่ จากใต้ร่มไม้ใหญ่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดอุดรธานี อันได้แก่เส้นทางที่มุ่งไปสู่อำเภอหนองบัวลำภู (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของจังหวัดหนองบัวลำภู) ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยขุนเขา หนองน้ำ และต้นไม้ใหญ่นานาชนิด เป็นลักษณะพื้นที่ที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่ตามตำราโหราศาสตร์จีน จึงได้อัญเชิญมาประทับที่ศาลไม้เล็กๆ ใต้ต้นไม้ใหญ่ริมฝั่งหนองบัว ตำบลหนองบัว จังหวัดอุดรธานี ใกล้สถานีรถไฟ ปัจจุบันคือบริเวณศาลเจ้าปู่–ย่า ที่มีความร่มรื่นอันเป็นสัญลักษณ์ของความสงบสุข บนเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่ เบื้องหน้าศาลไม่มีสิ่งกีดขวางใดๆ เป็นสัญลักษณ์ความเจริญรุ่งเรือง ของชีวิตชาวเมืองอุดรธานี ต่อมาหลังจากที่ได้มีการบูรณะสร้างศาลขึ้นมาใหม่ได้มีพ่อค้าชาวจีนที่ศรัทธาถวายรูปปั้นองค์เจ้าปู–เจ้าย่า ให้ ถือได้ว่าศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าเพียงแห่งเดียว ที่มีทั้งเจ้าปู่–เจ้าย่า สถิตอยู่ด้วยกัน ภายหลังได้มีการบูรณะรูปปั้นองค์เจ้าปู่–เจ้าย่า ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นเป็นที่ชื่นชมศรัทธาแก่ผู้ที่ได้มาเคารพสักการะองค์เจ้าปู่–เจ้าย่า ในปี พ.ศ. 2489-2493


ด้วยบารมีขององค์เจ้าปู่–เจ้าย่า และพลังศรัทธาที่หล่อหลอมจนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน กลุ่มพ่อค้า และชาวอุดรธานีเชื้อสายจีนจึงได้เริ่มก่อตั้งคณะกรรมการศาลเจ้าปู่–ย่า ขึ้นเพื่อเข้ามาดำเนินงานกิจกรรมของศาลเจ้า และยังได้มีการพัฒนาปรับปรุงบริเวณศาลเจ้าปู่–ย่า ให้มีความสวยงาม ซึ่งในปัจจุบันสภาพพื้นที่ในบริเวณศาลเจ้าปู่ – ย่า ก็ได้รับการบูรณะปรับปรุงจากคณะกรรมการทุกรุ่นอย่างต่อเนื่องตลอดมา ทำให้ศาลเจ้าปู่–ย่า มีทัศนียภาพที่สวยงาม ประกอบด้วยตำหนักที่ประทับ ขององค์เจ้าปู่–เจ้าย่า สะพานเก้าเลี้ยวที่ตกแต่งอย่างสวยงามตามสถาปัตยกรรมจีน เสามังกรฟ้า (ทีกงเต็ง) ที่มีความงดงามวิจิตรบรรจง โหลยตึ้ง (ศาลอเนกประสงค์) ที่โอ่โถง ตลอดจนบัวในหนองบัว ที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีซึ่งเกิดจากพลังศร้ทธาของผู้ที่เคารพเลื่อมใสที่มีต่อองค์เจ้าปู่–เจ้าย่า ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการทุกๆ รุ่นเสมอมา


นอกจากนั้น ยังมีศาลาที่ประทับที่ทุ่งศรีเมือง ซึ่งใช้เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าปู่–เจ้าย่า ที่อัญเชิญมาประทับชั่วคราว ในช่วงที่มีงานงิ้วประจำปี และในวันอากงแซ (วันประสูติองค์เจ้าปู่) ถึงแม้ว่าศาลเจ้าปู่–ย่า อุดรธานี จะเป็นศาสนสถานที่สร้างโดยกลุ่มพ่อค้าชาวจีนก็ตาม แต่บารมีขององค์เจ้าปู่–เจ้าย่า ได้แผ่ไพศาลไปยังชาวเมืองอุดรธานีทุกเชื้อชาติ ทุกชนชั้น และกว้างไกลไปทั่วประเทศ 

              เคล็ดลับการกราบไหว้ขอพร นอกจากการกราบไหว้ด้วยธูป 30 ดอกแล้ว การกราบไหว้ศาลเจ้าปู่-ย่า ต้องถวายส้ม 4 ลูก พอกราบไหว้ครบทั้ง 6 จุดแล้ว ให้เดินไปที่สะพานเก้าเลี้ยว เชื่อกันว่าเป็นจุดเชื่อมต่อสวรรค์ และรับรู้ว่าขอพรอะไรไป เสร็จแล้วให้มากราบลาศาลปู่-ย่า พร้อมเอาส้มกลับมา 2 ลูก 

               ความศักดิ์สิทธิ์ เทพเจ้าแห่งความเมตตาได้รับการกล่าวขานถึงความศักดิ์สิทธิ์  ความเมตตาแก่ผู้ยากไร้  ผู้มีทุกข์โศกมักจะไปจุดธูปขอให้ความทุกข์ที่มีอยู่สลายไป หรือไปบนบานศาลกล่าวขอให้การค้าเจริญรุ่งเรือง  และมักจะได้รับบารมีจากเจ้าปู่-ย่า  ดลบันดาลให้สมหวังในสิ่งที่ขอ

ที่ตั้ง ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ตั้งอยู่บนถนนนิตโย  ทางไปจังหวัดสกลนคร หลังสถานีรถไฟใกล้ตลาดหนองบัว  เมื่อข้ามทางรถไฟแล้ว เลี้ยวซ้ายประมาณ  100  เมตร ศาลตั้งอยู่ริมหนองบัวซึ่งมีสวนสาธารณะสวยงามโดยรอบ บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การท่องเที่ยวและเดินเล่น พักผ่อน ออกกำลังกาย บริเวณโดยรอบมีศาลาชมวิวกลางน้ำ  2  หลัง  สร้างอย่างวิจิตรสวยงาม ในศาลเจ้าปู่-ย่าแห่งนี้ ยังมีมังกรทองยาวถึง 99 เมตร ซึ่งใช้แสดงในงานทุ่งศรีเมืองในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

 

อ้างอิง

http://www.udoninfo.com/index.php/2010-03-26-08-18-28/2010-03-26-09-32-47

คุณกร   พรภักดี   Post

 

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s