สถานที่ท่องเที่ยว จ.สุพรรณบุรี

Posted: กุมภาพันธ์ 24, 2012 by thuwanon in Uncategorized
พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

                    พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร ตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ สุพรรณบุรี ห่างจากฝั่งแม่น้ำไปตามถนนมาลัยแมน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ก่อตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง เนื่องใน โอกาส ที่ี่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ทางการทูตครบ 20 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2539 ขณะที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

โดยได้เริ่มจัดทำและออกแบบพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธ์มังกร ขึ้น เพื่อนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของชาวจีน ในประเทศไทย ตลอดจนประวัติศาสตร์และอารยธรรมจีน ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าเป็น อารยธรรมที่เก่าแก่และ สำคัญ ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งมีอายุยาวนานถึง 5,000 ปี บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ให้เป็นแหล่ง ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในอนาคตตัวอาคารอุทยานมังกรสวรรค์ฯ ออกแบบเป็นสัญลักษณ์ รูปมังกรสัตว์เทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ที่รู้จักกันดี ลำตัวมังกรภายนอก ออกแบบอย่างถูกต้องตามลักษณะความเชื่อ หน้าต้องเป็นอูฐ ตาเหมือนกระต่าย มองเห็นในสิ่งที่คนทั่วไปมองไม่เห็น มีเขาของกวาง หูของวัว ตัวของงู เกล็ดของปลา ขาของเสือ อุ้งเท้าของ เหยี่ยว สีของลำตัวเลียนแบบเครื่องกังไสโบราณ ภายใต้ตัวมังกรใหญ่ เป็นที่ตั้งของ“พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร”

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

                  ภายในจัดแสดงเรืองราวประวัติศาสตร์จีน ตั้งแต่สมัยตำนานการสร้างโลกยุคแรกเริ่มทางประวัติศาสตร์ ลำดับ ราชวงศ์ตั้งแต่ยุคหวงตี้ เหยียนตี้ ยุคเซี่ย ซาง อันถือเป็นยุคปฐมกษัตริย์ ราชวงศ์โจว ราชวงศ์จิ๋น ราชวงศ์ฮั่น ยุคสามก๊ก ราชวงศ์สุย ราชวงศ์ถัง ราชวงศ์ซ้อง ราชวงศ์หมิง ถึงราชวงศ์ซิง ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้าย สมัยเปลี่ยน แปลงการปกครอง และแสดงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพี่น้องไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย เรื่องราวที่ นำเสนอประกอบด้วย เหตุการณ์ สำคัญทางประวัติศาสตร์ ประวัติบุคคลสำคัญ ปรัชญา ภูมิปัญญา และการค้นพบ ประดิษฐกรรมสำคัญของบรรพบุรุษชาวจีน ผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยและสวยงาม

ศาลหลักเมือง

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

                     การจัดแสดงนิทรรศการภายในตัวมังกรใช้สื่อจัดแสดงที่ทันสมัยจะแบ่งออกเป็น 20 ห้อง โดยมีชื่อเรียกในแต่ละ ห้อง แตกต่างกันไป ได้แก่ ห้องฉายภาพยนตร์, ห้องเทพนิยาย (กำเนิดโลก) ,ห้องเทพนิยาย (กำเนิดมนุษย์), ห้องตำนาน (เสินหนง) ,ห้องตำนาน (ปฐมกษัตริย์), ห้องราชวงศ์เซี่ย-ซาง ,ห้องราชวงศ์โจว ,ห้องราชวงศ์ฉิน, ห้องราชวงศ์ฮั่น ห้องสามก๊ก, ห้องราชวงศ์สุย ,ห้องราชวงศ์ถัง ,ห้องราชวงศ์ซ่งเหนือ (เปาบุ้นจิ้น), ห้องราชวงศ์ ซ่งใต้ ,ห้องราชวงศ์หยวน ห้องราชวงศ์หมิง (เจิ้งเหอ), ห้องราชวงศ์หมิง (เครื่องลายคราม), ห้องราชวงศ์ชิง (โรงงิ้ว-โรงฝิ่น) ,ราชวงศ์ชิง (จักรพรรดิ์องค์สุดท้าย), ห้องยุคสาธารณรัฐ ,ห้องชาวไทยในประเทศสยาม ,หลังจากนั้นก็จะ เป็นห้องขายของที่ระลึก พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร เป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญระดับประเทศ ให้เกิด ขึ้นในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นจังหวัดตัวอย่างในการพัฒนาของประเทศไทย

พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกรพิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

การเดินทาง

1. โดยรถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพฯใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง เลือกเดินทาง ได้ 6 เส้นทาง คือ
เส้นทางที่ 1 จากกรุงเทพฯระยะทางประมาณ 107 ก.ม. ผ่านอำเภอบางบัวทองไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี หรือจากกรุงเทพฯผ่านนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง ถึงจังหวัดสุพรรณบุรี
เส้นทางที่ 2 จากกรุงเทพฯระยะทางประมาณ 115 ก.ม.ผ่านจังหวัดปทุมธานี อำเภอลาดหลุมแก้ว ถึงตัวจังหวัด สุพรรณบุรี
เส้นทางที่ 3 จากกรุงเทพฯระยะทางประมาณ 132 ก.ม. ผ่านจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี
เส้นทางที่ 4 จากกรุงเทพฯระยะทางประมาณ 228 ก.ม. ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเดิมบางนางบวช ไปจนถึงตัว
จังหวัดสุพรรณบุรี
เส้นทางที่ 5จากกรุงเทพฯระยะทาง 150 ก.ม. ผ่านจังหวัดอ่างทอง ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี
เส้นทางที่ 6 จากกรุงเทพฯระยะทาง 164 ก.ม. ผ่านจังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน ไปจนถึงตัวจังหวัดสุพรรณบุรี
หรือใช้ทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1543

2.รถโดยสารประจำทาง
บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารประจำทางออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ถนนกำแพงเพชร 2 ไปสุพรรณบุรี ทุกวันทั้งรถธรรมดาและรถปรับอากาศ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2936-2852-66 ออกจากสถานีขนส่งสายใต้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2894-6122 สถานีขนส่งสุพรรณบุรี
โทร. 0-3552-2373
และบริษัท สุพรรณทัวร์ โทร. 0-2884-9522 (สุพรรณบุรี) โทร. 0-3550-0817 ออกจากกรุงเทพ เที่ยวแรก 06.00 น.เที่ยวสุดท้าย 18.30 น. ออกจากสุพรรณบุรี เที่ยวแรก 04.00 น. เที่ยวสุดท้าย 17.45 น. หรือ http://www.transport.co.th

3. รถไฟ
ถ้าต้องการบรรยากาศท่องเที่ยวโดยรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยก็มีขบวนรถไฟไปยังจังหวัดสุพรรณบุรี รถออกเวลา 16.40 น. ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง

รถสองแถว (บริการเฉพาะภายในตัวเมืองสุพรรณ)
การเดินทางในตัวเมืองสุพรรณบุรีมีรถสองแถวให้บริการ โดยขึ้นบริเวณสี่แยกนางพิม หากต้องการเดินทาง ออกนอก ตัวเมือง ติดต่อสอบถามที่คิวรถ บริเวณสี่แยกนางพิมได้เลย

 ที่มา : http://www.paiduaykan.com/76_province/central/suphanburi/museum.html

post by : นายธุวานนท์   ธนะศรีสืบวงศ์

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s