สถานที่ท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร

Posted: กุมภาพันธ์ 15, 2012 by gamyuy in Uncategorized
สวนหลวงร.๙

สถานที่ตั้ง ณ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร สิ่งดึงดูดใจ

                 สวนหลวง ร.๙ มีอาณาบริเวณประมาณ ๕๐๐ ไร่ สวนหลวง ร.๙ มีลักษณะเด่น คือ มีประตูทางเข้าออกสวนหลวง ร.๙ ทั้งหมด ๖ ประตู และมีการปลูกต้นไม้ตามชื่อประตูทั้ง ๖ คือ

ประตูที่ ๑ อยู่ทางด้านต้นซอยอุดมสุข มีชื่อว่า ประตูราชาวดี เป็นทางเข้าสู่สวนรมณีย์

ประตูที่ ๒ ชื่อ ประตูพุทธรักษา

ประตูที่ ๓ ชื่อ ประตูราชพฤกษ์ จะเปิดเฉพาะมีการเสด็จพระราชดำเนิน เป็นเส้นทางไปสู่อาคารสำคัญ คือหอรัชมงคล บริเวณนี้เรียกว่า อุทยานมหาราช

ประตูที่ ๔ ชื่อ ประตูดาวเรือง เป็นทางไปสู่อาคารถกลพระเกียรติ

ประตูที่ ๕ ชื่อ ประตูมณฑารพ อยู่ทางด้านประตูถนนศรีนครินทร์ เป็นทางออกไปสู่หอพฤกษศาสตร์

ประตูที่ ๖ ชื่อ ประตูเฟื่องฟ้า เป็นทางไปสู่สนามราษฎร์ ลักษณะเด่นอีกอย่าง คือ มีการแบ่งพื้นที่อย่างเป็นระบบ และเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม แบ่งพื้นที่ในบริเวณออกเป็น ๖ บริเวณดังนี้

บริเวณที่ ๑ เรียก อุทยานมหาราช มีพื้นที่โอบล้อม ๓ ด้านด้วยตระพังแก้ว มีหอรัชมงคลอยู่เกือบกลางพื้นที่

บริเวณที่ ๒ เป็น สวนพฤกษศาสตร์ ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนมีคูน้ำล้อมรอบเป็นเกาะประกอบด้วย

เกาะที่ ๑ เรียกว่า สวนพฤกษศาสตร์จัดแสดง เป็นบริเวณสำหรับจัดแสดงงานหรือประกวดเกี่ยวกับพันธุ์ไม้

เกาะที่ ๒ เรียกว่า สวนพฤกษศาสตร์ประกอบ มีสวนแบบอย่างของสวนนานาชาติ คือ สวนญี่ปุ่น สวนอังกฤษ สวนฝรั่งเศส สวนอิตาลี สวนสเปน

เกาะที่ ๓ เรียกว่า สวนพฤกษศาสตร์หลัก ประกอบด้วยสวนสมุนไพร อาคารพันธุ์ไม้ในร่ม อาคารพันธุ์ไม้ทะเลทรายแบบของอเมริกา

เกาะที่ ๔ เรียกว่า สวนดูแลบำรุงรักษา ประกอบด้วยโรงเรือนต่าง ๆ เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงต้นไม้ กล้าไม้และชำต้นไม้ และการดูแลรักษาทั่วไป และสถานที่สำหรับเก็บรักษาพรรณไม้หายาก

บริเวณที่ ๓ คือ ตระพังแก้ว เป็นบริเวณที่เก็บน้ำเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางน้ำ และใช้เป็นที่พักน้ำท่วมขังบริเวณชานเมืองด้านตะวันออก ก่อนจะระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยา มีประติมากรรม พระบรมราชินีนาถบุปผาลัย อยู่ริมตระพังแก้ว

บริเวณที่ ๔ คือ สวนรมณีย์ เป็นสถานที่จำลองธรรมชาติ ป่า เขา ลำธาร และความสวยงามในชนบท

บริเวณที่ ๕ คือ สวนน้ำ จำลองจากพรุ หรือลุ่มน้ำที่มีน้ำขังในจังหวัดนราธิวาสใกล้บริเวณนี้มีสวนจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ด สวนนานาชาติ

บริเวณที่ ๖ คือ สนามราษฎร์ เป็นลานเอนกประสงค์ใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ หรือเป็นสนามกีฬามีสิ่งก่อสร้าง คือ กระโจมแตร และสังคีตศาลา สำหรับแสดงดนตรีโดยมีผู้ชมอยู่กลางแจ้ง

                   นอกจาก ๖ บริเวณดังกล่าวแล้ว สวนหลวง ร.๙ ยังได้จัดสวนหย่อมซึ่งอยู่ตามมุม   ต่าง ๆ ริม ๆ สวนหลวง ร.๙ คือ สวนเชิงผา ประกอบด้วยหินน้อยใหญ่ และปลูกต้นไม้ประดับเท่ากัน สวนกำแพงหิน ใช้หินสีชมพูจากสัตหีบและระยองมาก่อเป็นชั้นเชิงและปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ ให้ดูสวยงาม สวนบัวเบญจพันธุ์ เป็นการรวมบัวพันธุ์ต่าง ๆ ให้เป็นที่ศึกษาหาความรู้ มุมแมกโนเลีย เป็นจุดหนึ่งที่รวมพันธุ์ไม้ตระกูล Magnolia ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ที่มีดอกหอม เช่น มณฑา ยี่หุบ จำปี จำปา ฯลฯ สนามเด็กเล็ก และ สวนกล อยู่บริเวณใกล้กับหอพฤกษศาสตร์ ใช้เป็นที่สำหรับเด็ก ๆ ที่มาเที่ยวได้พักผ่อน และมีเครื่องเล่นต่าง ๆ สำหรับเด็ก ๆ ด้วย

ลักษณะเด่นอีกประการหนึ่ง คือ ศิลปะในด้านสถาปัตยกรรมภายใน คือ หอรัชมงคล พลับพลาเรือนยอด วิโอเดสิคโดม ศาลาพุฒจันทร์อาคารที่สำคัญ คือ

๑. หอรัชมงคล เป็นสัญลักษณ์ของสวนหลวง ร.๙ ซึ่งออกแบบโดย ม.ล.ตรีทศยุทธ เทวกุล อาคารนี้สามารถสื่อความหมายให้ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ – ลักษณะของอาคารเป็นรูปโค้ง มีเหลี่ยม ๙ เหลี่ยม ๓ ชั้น มีรัศมี ๖๐ หมายถึง พระชนมายุ ๖๐ ปี เสาคอยรับ ๙ เหลี่ยม รอบอาคารสูง ๕ เมตร หมายถึง พระชนมายุ ๕ รอบ และเสาลอยนี้ทำให้ตัวอาคารแลดูเบา ลอยตั้ง เสมือนสิ่งที่ต้องเทิดทูนรักษาไว้ – หลังคาลักษณะโค้ง ๙ ครีบ ไปรวมกัน ณ จุดยอด เป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจของปวงชนชาวไทย มุงหลังคาด้วยกระเบื้องดินเผาสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภายในอาคารจัดเป็นตู้แสดงสิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์ และเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ ๙ ตู้ ซึ่งหมายถึงลำดับรัชกาล และความกว้างของตู้ ๕ เมตร หมายถึง พระชนมพรรษา ๕ รอบ

๒. อาคารถกลพระเกียรติ อยู่บริเวณเกาะที่๒ เป็นที่จัดประชุมและจัดแสดงเอนกประสงค์ ๓. อาคารชายชล อยู่ริมตระพังแก้ว ใช้เป็นที่จำหน่ายอาหาร มีห้องพยาบาล ที่จำหน่ายของที่ระลึก และกิจกรรมทางน้ำ สิ่งอำนวยความสะดวกในสวนหลวง ร.๙ ๑. เป็นสวนสาธารณะ เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาครบรอบ ๕๐ ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ ๒. เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป

๓. เป็นศูนย์กลางรวบรวมสะสมและอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย

๔. ส่งเสริมด้านวิชาการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เส้นทางเข้าสู่สวนหลวง ร.๙ จากถนนสุขุมวิท ๑๐๓ (ซอยอุดมสุข) ผ่านด้านหน้าสวน ด้านหลังมีถนนศรีนครินทร์ มีประตูทางเข้าออก ๖ ประตู

สวนหลวงร.๘ กรุงเทพมหานคร

ที่มา : http://www.unseentravel.com/locate

post by : น.ส.ศรัญญา   มีมุ้ย

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s